"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Suzbijanje diskriminacije

Međunarodna konferencija o Zakonu o suzbijanju diskriminacije

Predstavnica naše Udruge bila je na ovoj konferenciji na kojoj se govorilo i o problemu diskriminacije starijih osoba.

Teme o kojima se raspravljalo na konferenciji bile su:

I.   Europski pravni okvir na području zaštite od diskriminacije,

II.  Specifičnosti hrvatskog Zakona o suzbijanju diskriminacije,

III. Primjena antidiskriminacijskog zakonodavstva: Rad    nacionalnih tijela za suzbijanje diskriminacije u EU,

IV. Neki izazovi suzbijanja diskriminacije

konferencija sd konferencija sd1

konferencija sd2

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook