"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Okrugli stol

okrugli stol sdsp

Povodom Svjetskog dana socijalne pravde za sve, Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi i Matica umirovljenika Hrvatske organizirali su Okrugli stol u prostorijama Informacijskog centra Europske unije, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb, 18. veljače 2011. godine  na temu "Socijalna pravda i pristojan život za sve".

Na ovom Okruglom stolu prezentirane su sljedeće teme:

 gđa Mira Čokić, predsjednica Udruge, o Europskoj socijalnoj povelji

okrugli stol sdsp1okrugli stol sdsp2   

  1. Predrag Šipka, zamjenik  predstojnika, Ureda za ljudska prava, o ostvarivanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj

   okrugli stol sdsp3okrugli stol sdsp4

g. Josip Vincek, predsjednik Matice umirovljenika Hrvatske, o Deklaraciji o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika

okrugli stol sdsp5okrugli stol sdsp6     

 gđa Nikica Franić, savjetnica pučkog pravobranitelja, o II. mirovinskom stupu - kome je ovaj stup promašaj a kome ne

okrugli stol sdsp7okrugli stol sdsp8    

gđa. Tatjana Vlašić, dipl.soc.radnica, Centra za socijalnu skrb Zagreb, o socijalnoj skrbi osoba treće životne dobi

okrugli stol sdsp9okrugli stol sdsp10     

mr.sc. Daša Poredoš Lavor, Novi život d.o.o., na temu Život vrijedan življenja u sadašnjosti i budućnosti.

okrugli stol sdsp11okrugli stol sdsp12

Nakon prezentacija otvorena je živa rasprava od strane više predstavnika umirovljeničkih udruga i Matice umirovljenika koji su pohvalili organizaciju ovoga skupa  i izrazili zadovoljstvo što je uključen Vladin ured za ljudska prava i ured pučkog pravobranitelja.

okrugli stol sdsp13okrugli stol sdsp14
okrugli stol sdsp15okrugli stol sdsp16

Zaključci Okruglog stola su:

  1. Potreba jačanja izvaninstitucionalnih oblika skrbi o starijim osobama,
  2. Problem je u provedbi a ne u samim propisima, pa bi nadležne državne institucije trebale početi raditi svoj posao tj. provoditi Ustav, zakone i ratificirane međunarodne dokumente,
  3. Podrška Deklaraciji o osnovnim i neotuđivim pravima umirovljenika Matice umirovljenika,
  4. Inicirati izmjene propisa kojima bi se popravio položaj umirovljenika II. mirovinskog stupa, a i budućih umirovljenika II. mirovinskog stupa, posebice onih koji su dobrovoljno ušli u ovaj stup 2002.godine, i pokrenuti novu mirovinsku reformu, kojoj bi prethodile jasne analize i simulacije te javna rasprava.

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook