"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Pružanje pravne pomoći od strane udruga

Udruge pružaju samo primarnu pravnu pomoć.

Udruga stječe ovlast za pružanje pravne pomoći upisom u Registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa.

Davanje ovlaštenja udrugama za pružanje pravne pomoći uključuje ih u jednu vrstu javne službe. Država je dužna osigurati da javne službe ispunjavaju kriterije stručnosti, kako bi se građanima koji njihove usluge koriste omogućilo pružanje usluga koje su na potrebnoj stručnoj razini. Stoga se od ovlaštenih udruga zahtijeva suradnja s osobom koja ispunjava uvjete stručne spreme, određenog radnog iskustva i dodatnu kvalifikaciju u vidu položenog državnog, stručnog ili pravosudnog ispita.

 

 

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook