"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Oblici besplatne pravne pomoći

Pravna pomoć utvrđuje se kao primarna i sekundarna.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

- opću pravnu informaciju,

- pravni savjet,

- pravnu pomoć u sastavljanju pismena pred tijelima uprave i pravnim osobama koje imaju

  javne ovlasti,

- zastupanje u upravnim stvarima,

- zastupanje u mirnom izvansudskom rješavanju sporova,

- zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama ako je u

  skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

- zastupanje pred sudovima,

- pravnu pomoć za mirno rješavanje spora,

- sastavljanje pismena u sudskim postupcima.

Odobravanje bilo kojeg oblika pravne pomoći uključuje i oslobođenje od plaćanja pristojbi i troškova postupka.

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook