"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Zakonska regulativa

Pravni problemi su sve brojniji sa specifičnostima životnih situacija u kojima se mogu naći ljudi treće životne dobi (zlostavljanje, kriteriji za smještaj te kvaliteta usluga u domovima, uređenje prava na mirovinu - mirovinska pitanja, pravo na zaposlenje itd.), te je neminovna bolja i dostupnija pravna zaštita ove populacije građana.

zakonska regulativaU zadnje vrijeme često je dolazilo do nepoznavanja pravnih posljedica koje proizlaze potpisivanjem Ugovora o doživotnom uzdržavanju ili Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, zato ovdje navodimo osnovne razlike.

 

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

 

Pojam

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja.

Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Raskid ugovora o doživotnom uzdržavanju

Ugovorne strane mogu sporazumno raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju i nakon što je počelo njegovo ispunjavanje.

Svaka strana može zahtijevati raskid ugovora ako druga strana ne ispunjava svoje obveze.

 

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

 

Pojam

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.

Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora o dosmrtnom uzdržavanju kad mu, na temelju toga ugovora, te stvari ili ta prava budu preneseni na zakonom predviđeni način stjecanja.

Utjecaj smrti davatelja uzdržavanja na ugovor

Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegove nasljednike, ako oni na to pristanu.

Ne pristanu li na produženje ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ugovor se raskida, a oni nemaju pravo zahtijevati naknadu za prije dano uzdržavanje, te su dužni vratiti primatelju uzdržavanja ono što je na temelju toga ugovora stekao davatelj uzdržavanja.

Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju vratiti ono što je na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju stekao davatelj uzdržavanja, dužne su primatelju uzdržavanja naknaditi vrijednost stečenog.

Ako nasljednici davatelja uzdržavanja nisu u stanju preuzeti ugovorne obveze, oni imaju pravo zahtijevati naknadu za uzdržavanje koje je primatelj uzdržavanja dobio od davatelja uzdržavanja, no dužni su primatelju uzdržavanja vratiti ono što je davatelj uzdržavanja stekao na temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju.

Sud će naknadu iz stavka 3. i 4. ovoga članka odrediti po slobodnoj ocjeni, uzimajući pri tome u obzir imovinske prilike primatelja uzdržavanja i osoba koje su bile ovlaštene na produženje ugovora o doživotnom uzdržavanju, te prava koja primatelj uzdržavanja ostvaruje na temelju stvarnog tereta.

više o Zakonu o obaveznim odnosima.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima

NOVA PRIJETNJA NADVILA SE NAD STARE I NEMOĆNE OSOBE

- "LEŠINARI" KOJI KRUŽE NAD NJIHOVOM IMOVINOM SVE SU BESKRUPULOZNIJI

spas

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook