"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Međunarodna konferencija o prevenciji

U Parizu je 05. srpnja 2009. godine održana Međunarodna konferencija o prevenciji zlostavljanja starih osoba - pogledati Aktivnosti

PROJEKT

Naziv projekta je:

PREKINIMO ŠUTNJU

                   Progovorimo otvoreno o zlostavljanju starih !

Cilj projekta je širenje spoznaje o prisutnosti zlostavljanja starih osoba, te edukacija i informiranje javnosti kako ga prepoznati i spriječiti.

Moto projekta je:

"Humanost jednog društva mjeri se njegovim odnosom prema ostarjelim članovima zajednice".

NE SMIJE SE PRIKRIVATI

elder abuseNedozvoljeno postupanje (abuse) nad starijim članovima zajednice nije privatna – obiteljska stvar.

 

 

 

Iz osnovnih odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (Narodne novine, broj 70/2017) osobito se naglašava obveza prijavljivanja nasilja u obitelji te da su zdravstveni djelatnici, djelatnici socijalne skrbi, psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi i djelatnici odgojno - obrazovnih ustanova dužni prijaviti policiji ili nadležnom općinskom državnom odvjetništvu počinjenje nasilja u obitelji za koje su saznali u  obavljanju  svoje dužnosti.
O
sobe  koje  ne  postupaju  u  skladu  sa zadanim obvezama čine prekršaj.

 

Vrste zlostavljanja

FIZIČKO ZLOSTAVLJANJE

fizicko zlostavljanjeNanošenje fizičke boli, prijetnja fizičkom boli, udarci (uključivši i seksualni kontakt bez pristanka ili nad nemoćnom starom osobom).

 

 

 

EMOCIONALNO ZLOSTAVLJANJE

emocionalno zlostavljennjeUvrede, verbalno i neverbalno nanošenje psihičke boli. Ucjenjivanje, uskraćivanje  komunikacije i društvenih susreta, sve  to dovodi do očaja i osjećaja nemoći kod starih ljudi.  

 

 

 

NEBRIGA

nebrigaOstavljanje stare osobe bez hrane, tople odjeće ili zdravstvene pomoći kada to može ugroziti njeno zdravlje i život.

 

 

 

ISKORIŠTAVNJE U MATERIJALNOM SMISLU

iskoristavanjeU pogledu fizičke imovine kao i financijskih sredstava. Uskraćivanje prihoda ili neovlašteno raspolaganje financijama i nekretninama.

 

 

 

NAPUŠTANJE

napustanjeStare osobe od strane onog tko je po zakonu dužan skrbiti se o dotičnoj osobi. Uskrata "krova nad glavom".

 

 

 

Gdje se događa

Prisutnost lošeg postupanja, zlostavljanja, financijskog iskorištavanja i zanemarivanja ostarjelih moguća je:

  • između supružnika
  • od strane odraslog djeteta
  • ali je prisutno i u staračkim domovima
  • i drugim institucijama koje pružaju skrb i usluge toj populaciji građana

Ekonomsko nasilje

Nasilnika u obitelji, koji žrtvu ugrožava iz ekonomskih razloga, po novom će zakonu policija moći udaljiti. Obitelji će se štititi i većim novčanim, ali i zatvorskim kaznama.

spas

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook