"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Naša udruga je zadovoljila kriterije za sudjelovanjem na seminaru o Zakonu o suzbijanju diskriminacije za NVO-e i medije, koji se održao u Primoštenu 26. i 27. lipnja 2009.godine.

Cilj treninga je bio  ojačati kapacitete ove dvije interesne grupe (NVO i mediji) za prepoznavanje i praćenje diskriminacije te implementaciju samog Zakona. Polaznici/e su upoznati s konceptima diskriminacije i novim Zakonom o suzbijanju diskriminacije, te sa EU pravnim standardima vezanim za suzbijanje diskriminacije. Predavači/ce na treningu bili su strani i domaći stručnjaci a trening se sastojao od predstavljanja Zakona, predstavljanja EU direktiva, sudske prakse i praktičnog rada.

Osim predstavljanja novog Zakona, cilj seminara je bio uspostava mreže među domaćim i europskim stručnjacima, te na taj način prenijeti primjere dobre prakse u domaći kontekst. Nadalje, prezentirana su istraživanja o stavovima javnosti o pojavnim oblicima diskriminacije kao i medijske kampanje usmjerene ka podizanju razine osviještenosti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika diskriminacije.

seminar zosd seminar zosd1

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook