"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Nastavak provođenja projekta "Dobro je znati"

 Udruga za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi www.pravaustarosti.com

i

Portal za treću dob „Dug život” www.dugzivot.com

u

partnestvu s Građanskom inicijativom "Moj grad Sisak"  www.gimg-sisak.hr 

 

u ovo vrijeme izolacije nastavlja on-line s provođenjem projekta pod nazivom „Dobro je znati”.

 

Za sve vaše upite vezano za ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, dostupni smo na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nadalje, na stranicama portala udruge www.dugzivot.com objavili smo ogledne primjerke jednog odnosno drugog ugovora o uzdržavanju.

Pokrenuli smo i on-line edukativne radionice na www.dugzivot.com, a brošuru o razlici između Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju možete dobiti upitom na naš e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

 Video predavnje o ugovorima o doživotnom odnosno dosmrtnom uzdržavanju

Razlika između Ugovora o doživotnom i Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Pogledajte video snimak predavanja (PowerPoint prezentaciju) dipl. pravnice Mire Čokić, predsjednice Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi.

Gostovanje na radio Petrinja na temu ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju!

Poslušajte snimak:

Provođenje projekta "Dobro je znati" u sklopu kojeg je održano edukativno predavanje u Domu za starije i nemoćne Petrinja

01

Dana 27. veljače 2020. godine u Domu za starije i nemoćen Petrinja u Petrinji održano je edukativno predavanje na temu: "Razlika između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju".

Nakon predavanja razgovor s prisutnima i odgovori na pitanja vezano za probleme koji muče ovu ranjivu populaciju u pogledu zloupotrebe i nepoznavanja pravnih posljedica pri potpisivanju jednog odnosno drugog ugovora.

02

03

04

05

 

portal53 logo red white2 300x80Sisačko - Moslavačka županija

Prikaza na Portalu 53: http://portal53.hr/u-domu-za-starije-i-nemocne-o-razlici-izmedu-ugovora-o-dozivotnom-i-dosmrtnom-uzdrzavanju/

U Domu za starije i nemoćne o razlici između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

PETRINJA–Ovoga puta Mira Čokić, diplomirana pravnica i predsjednica Udruge za zaštitu i promicanje prava ljudi treće životne dobi iz Zagreba, održala je edukativni susret o razlici između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, koji je dio njihovog projekta pod nazivom „Dobro je znati“, kojeg ova Udruga provodi u partnerstvu sa Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“, uz financiranje aktivnosti od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Danas smo imali u Domu za starije i nemoćne osobe u Petrinji jedno lijepo druženje i predavanje sa korisnicima Doma gdje smo im u kratkim crtama prenijeli informacije, ističući bitnu razliku između ova dva ugovora i upozorenje da prije nego što bilo što potpišu se konzultiraju“, istaknula je Čokić.

Smatra kako su umirovljenici bili vrlo zadovoljni predavanjem te vjeruje kako su uspjeli otkloniti dileme ili nepoznanice u ovim konkretnim slučajevima. „Na primjer jedna gospođa je pitala, ona je u Domu, ali je još uvijek vlasnica kuće, ako ostavi kuću sinu, da li će sin biti dužan da nadoknadi razliku u cijeni Doma za koju ona sada pokriva svojom mirovinom, ali ne zna što će biti ubuduće. Pa smo joj rekli, može usmeno, ali ugovor o doživotnom uzdržavanju u kojem će se navesti između ostaloga, da će sin u slučaju potrebe, nadoknaditi razliku cijene Doma tako da gospođa mirno može spavati pod svoje stare dane i biti spokojna“, rekla nam je između ostaloga Čokić.

Pravne posljedice između ove dvije vrste ugovora su velike. Kod ugovora o doživotnom uzdržavanju primatelj uzdržavanja je vlasnik svega do svoje smrti. Znači, pružatelj uzdržavanja može se upisati kao vlasnik tek nakon smrti primatelja uzdržavanja. Dok kod ugovora o dosmrtnom uzdržavanju pružatelj uzdržavanja se može odmah po potpisivanju ugovora upisati kao vlasnik imovine koju primatelj uzdržavanja daje za uzvrat za usluge i skrb koje će mu bit pružene temeljem ovog ugovora.

Edukativno predavanje

 Dom za starije Treš

U Domu za starije osobe Trešnjevka u Zagrebu dana 17. veljače 2020. godine, održano edukativno predavanje na temu Razlike između ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, a u sklopu pojekta "Dobro je znati" koji se financira sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Nakon predavanja ostavljeno je vrijeme za pitanja, pojašnjnja i zakazivanje individualni konzultacija.

 

Predavanje i razgovor u knjižnici A. Cesarec

knjižnica html df51a29758315b6c   knjižnica ac html f7f7e4d3c6d5f645

U knjižnici A. Cesarec u Zagrebu, dana 03. ožujka 2020. godine,  prema predviđenom planu provođenja aktivnosti na projektu "Dobro je znati"održano je predavanje/razgovor na temu razlika i pravnih posljedica između potpisivanja ugovora o doživotnom, odnosno dosmrtnom uzdržavanju. Mali broj prisutnih od broja prijavljenih je posljedica pojave virusa i ostajanje doma, posebice osoba starije životne dobi.

Predavanje je ipak održano i podjeljena iskustva na temu pravne sigurnosti i zaštite starijih osoba od raznih nedobronamjernih koji koriste njihovu neinformiranost.

 

OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Mirna Matić iz Sinja, Puljska 82, OIB: 84537525893 (u daljnjem tekstu: Davateljica uzdržavanja)
                                                                          i

Petra Bujić iz Splita, Zabregi br. 2, OIB: 23472395732 (u daljnjem tekstu: Primateljica uzdržavanja)

sklopili su 10.12.2015.

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU

Članak 1.

Davateljica uzdržavanja se obvezuje uzdržavati Primateljicu uzdržavanja do njezine smrti.

Članak 2.

Primateljica uzdržavanja daje u vlasništvo davateljici uzdržavanja svoju nepokretnu imovinu.
Imovina se sastoji od stana
35m2, koji se nalazi u stambenoj zgradi u Splitu, Zabregi br. 2, sagrađena na k.č.br. 4/2 upisana u poduložak 852 / zk. ul. 2 katastarske općine Split.

Članak 3.

Davateljica uzdržavanja se obvezuje skrbiti o primateljici uzdržavanja primiti, a posebno:

  • Osigurati joj redovnu prehranu

  • Prati i peglati njezino rublje i drugu odjeću

  • Osigurati joj nesmetane posjete od strane trećih osoba

  • U slučaju bolesti joj osigurati liječničku njegu i lijekove

  • Brinuti o njezinoj drugoj imovini pažnjom dobrog gospodara

  • Sahraniti je nakon njezine smrti u skladu sa njezinim željama

Članak 4.


Davatelj uzdržavanja na temelju ovog ugovora ima pravo ishoditi u zemljišnim knjigama uknjižbu prava vlasništva na nekretnini iz članka 2. ovog ugovora.

Članak 5.

U posjed nekretnine iz članka 2. ovoga ugovora, davatelj uzdržavanja dolazi u trenutku potpisivanja ovoga ugovora.

Članak 6.

Troškove u vezi sklapanja ovoga ugovora kao i troškove njegove provedbe u cijelosti snosi davatelj uzdržavanja.

Članak 7.

Ovaj ugovor se smatra sklopljenim u trenutku solemnizacije od strane javnog bilježnika prije čega je prethodilo informiranje i objašnjavanje pravnih posljedica potpisivanja ovog ugovora ugovornim stranama.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u S
plitu

Članak 9.


Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 10.

Ovaj ugovor je napravljen u 4 istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

 

PRIMATELJICA UZDRŽAVANJA                                                                          DAVATELJICA UZDRŽAVANJA

 

Petra Bujić                                                                                                                              Mirna Matić

 

Napomena: Primjeri ugovora koji se nalaze na ovoj stranici, predstavljaju samo ogledne primjere i kao takvi se ne mogu smatrati gotovim modelima ugovora. Upotreba ovog primjera pravnog dokumenta je na vlastitu odgovornost.

 

OGLEDNI PRIMJER UGOVORA O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Rudi Banić iz Sesveta, Koranska ul. 55, OIB: 34522487391 i Anica Zekić iz Koprivnice, Radićeva br. 82 , OIB: 66575328390,

sklopili su 27.09.2015.

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU

Članak 1.

Rudi Banić (u daljnjem tekstu: davatelj uzdržavanja) obvezuje se uzdržavati Anicu Zekić (u daljnjem tekstu: primateljica uzdržavanja) do njezine smrti.

Članak 2.

Primateljica uzdržavanja daje davatelju uzdržavanja svoju nepokretnu imovinu koja se sastoji od:
ke koja je sagrađena na adresi Radićeva 82 u Koprivnici, ukupne površine 250 m2 koja je sagrađena na katastarskoj čestici broj 256/1, k.o. Črnovlje, sa okućnicom ukupne površine 600 m2.

Članak 3.

Davatelj uzdržavanja se obvezuje primateljicu uzdržavanja primiti u svoje domaćinstvo a posebno:
– Osigurati joj redovnu prehranu u skladu sa liječničkom preporukom
– Prati i peglati njezino rublje i drugu odjeću
– Osigurati joj nesmetane posjete njezine rodbine i drugih osoba
– U slučaju bolesti joj osigurati potrebnu njegu, lijekove i snositi eventualne bolničke troškove
– Brinuti o njezinoj drugoj imovini pažnjom dobrog gospodara
– Sahraniti je nakon njezine smrti u skladu sa njezinim željama

Članak 4.

Primateljica uzdržavanja jamči davatelju uzdržavanja da je nekretnina iz članka 2. ovog ugovora njezino isključivo vlasništvo.

Članak 5.

Davatelj uzdržavanja na temelju ovog ugovora ima pravo ishoditi u zemljišnim knjigama upis zabilježbe ovog ugovora na nekretnini iz članka 2. ovog ugovora.

Članak 6.

U posjed nekretnine iz članka 2. ovoga ugovora, davatelj uzdržavanja dolazi nakon smrti primateljice uzdržavanja.

Članak 7.

Troškove u vezi sklapanja ovoga ugovora kao i troškove njegove provedbe u cijelosti snosi davatelj uzdržavanja.

Članak 8.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumom.
U slučaju da su ugovorne strane u nemogućnosti doći do sporazumnog rješenja ugovara se nadležnost suda u
Koprivnici.

Članak 9.

Ugovorne strane prihvaćaju sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog ugovora stavljanjem vlastoručnih potpisa na isti.

Članak 10.

Ovaj ugovor je napravljen u četiri (4) istovjetna primjeraka. Svaka ugovorna strana zadržava po 2 primjerka.

  

Primatelj uzdržavanja                                                                                                             Davatelj uzdržavanja

 

Anica Zekić                                                                                                                                  Rudi Banić

 

 UKRATKO - BITNO za upamtiti

 

Kod ugovora o DOSMRTNOM uzdržavanju

imovina prelazi na davatelja uzdržavanja,

ODMAH

 po potpisivanju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

dosmrtno

 

Kod ugovora o DOŽIVOTNOM uzdržavanju

imovina prelazi na davatelja uzdržavanja,

tek poslije smrti primatelja uzdržavanja

spas

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook