"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Rok za postupanje ureda državne uprave

Zahtjevu za odobravanje korištenja pravne pomoći odlučuje ured državne uprave.

O Zahtjevu odlučuje ured državne uprave kojem je podnesen Zahtjev, a u roku od 15 dana od dana podnošenja Zahtjeva. Izuzetno, ako je riječ o pravnoj stvari u kojoj podnositelj Zahtjeva ne bi uslijed proteka roka nakon 15 dana mogao ostvariti pravo koje je predmet postupka, pravna pomoć se odobrava odmah, a najkasnije u roku koji podnositelju Zahtjeva omogućava pravodobno poduzimanje radnji za ostvarivanje prava. 

spas

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook