"Humanost društva mjeri se odnosom prema starim ljudima"

Tko može ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć?

Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su osobe koje ne mogu snositi troškove pravne pomoći.

Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su osobe koje ne mogu snositi troškove pravne pomoći bez opasnosti od egzistencijalne ugroženosti, a pripadaju jednoj od navedenih kategorija:

- hrvatski državljani,

- stranci na privremenom boravku,

- stranci na stalnom boravku,

- stranci pod supsidijarnom zaštitom,

- stranci pod privremenom zaštitom

- azilanti,

- tražitelji azila u postupcima za koje pravna pomoć tražiteljima azila nije predviđena

   posebnim zakonom,

- djeca stranci koja su u Republici Hrvatskoj zatečena bez pratnje roditelja ili 

   zakonskog zastupnika.

spas

dobro je znati2

nikad nije kasno

Gostovanje u emisiji


PopUp MP3 Player (New Window)

roe

Facebook

  Pratite nas

 

facebook